Odbieramy:

Posiadamy flotę samochodów do transportu oraz odpowiednie zbiorniki i kontenery do przechowywania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.