Zajmujemy się odbiorem i utylizacją wszystkich bezpiecznych oraz niebezpiecznych odpadów.
Wykonujemy usługi czyszczenia zbiorników, separatorów itp. specjalistycznym sprzętem asenizacyjnym.