Flotę samochodów do transportu odpadów niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne w tym samochodów typu:

...a ponadto:

Bazę magazynową

Pojemniki do gromadzenia odpadów stałych i płynnych,

Specjalistyczny sprzęt do czyszczenia np. separatorów,

Przeszkolonych i doświadczonych pracowników,

Współpracujemy z laboratorium do wykonywania analiz składu odpadów.