Spalanie oleju przepracowanego/odpadowego w piecach ,,dostosowanych" do tego rodzaju paliwa to nieprzemyślane i najgorsze rozwiązanie!

Ogrzewając w ten sposób, wykorzystując tzw. tanie paliwo myślisz, że otrzymasz darmowe ciepło. Nic bardziej mylnego! Ilość szkodliwych substancji wydzielanych w trakcie spalania wystarczy aby zaszkodzić mieszkańcom domu z uszkodzoną wentylacją.

Spalenie 1 tony przepracowanego oleju to emisja 10 kg trucizn.

Są to związki toksyczne i rakotwórcze: dioksyny, furany, zw. cynku, manganu, ołowiu, fosforu, siarki, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Prawo mówi

Postępowanie z olejami przepracowanymi na każdym etapie wymaga szczególnej staranności i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04.08.2004 r. Dz.U. Z 2004 nr 192 poz.1968).

podlega karze aresztu, grzywny lub wstrzymania działalności.

Świadoma gospodarka odpadami zapewnia lepsze jutro